Kind speelt met bladeren
spelende kinderen
Dagopvang van 0 tot 4 jaar

Gezocht:

Leden voor de oudercommissie

Wilt u instemmen, adviseren en/of bijsturen in de bedrijfsvoering van Kinderopvang Kelsey? Wilt u bijdragen aan de kwaliteit van de Ā opvang van uw kind? Meld u dan aan voor onze Oudercommissie!

De afgelopen jaren bestond de OC uit een vaste groep ouders die eens per jaar kwartaal samen kwamen om met het management van kinderopvang Kelsey mee te kijken naar de bedrijfsvoering, in het belang van alle ouders/verzorgers en kinderen. Binnen de oudercommissie worden OC-leden op de hoogte gehouden van de gang van zaken binnen het bedrijf en kunnen zij instemmen met, adviseren in en/of bijsturen in de huidige en nieuwe ontwikkelingen. Ook zijn zij betrokken bij de organisatie van ouderavonden eens per kwartaal en bijvoorbeeld bij het zomerfeest.

De oudercommissie bestaat uit 3 leden: De voorzitter, de secretaris en de penningmeester, en vergadert ieder kwartaal (4 keer per jaar) en denkt mee over het beleid van de vestiging waarop hun kind(eren) wordt/worden opgevangen. Wij vinden het belangrijk dat de commissie bestaat uit ouders met kinderen van verschillende leeftijden. Hierdoor ervoor zorgen we dat alle leeftijdsgroepen gehoord worden.

Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, dan kunt u zich nog aanmelden voor de vrijwillige functie van:

OUDERCOMMISSIELID m/v

Neem dan contact op met communicatiemanager Esther El Bouzrute.

Heeft u geen behoefte of geen tijd om deel te nemen aan onze Oudercommissie, dan kunt u uiteraard uw visie op deze punten met ons delen. Wij vinden het namelijk heel belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt! U kunt uw visie/advies mailen naar Esther via email communicatiemanager@kinderopvangkelsey.nl.

Meer weten over de nieuwe wet IKK en over de wijzingen tarieven? Klik hier.

 

 

Share This