Tarieven locatie Middenweg 2019

Wij streven een zo hoog mogelijke kwaliteit na, voor een betaalbare prijs. Een overzichtelijke kostenstructuur vinden wij daarbij belangrijk, zo ook eerlijke communicatie over onze prijsstelling en uurprijsberekeningen.

Kinderopvang Kelsey is 52 weken per jaar geopend. Wij hanteren geen zomersluiting.

De genoemde tarieven zijn inclusief de benodigdheden zoals luiers en billendoekjes, warme maaltijden en alle activiteiten. De tarieven kunnen per locatie verschillen.

De kosten per uur voor  het jaar 2019

Zie hieronder voor de huidige tarieven (typefouten voorbehouden).

Kinderopvang Kelsey kosten Middenweg 97A  Amsterdam Watergraafsmeer
Kinderdagverblijf Kosten per maand Kosten per uur Uren per maand Uren per dag
5 dagen €1.874,49 € 7,87 238,33 11 uur
4 dagen €1.499,59 € 7,87 190,67 11 uur
3 dagen €1224,70 € 7,87 143,00 11 uur
2 dagen € 749,80 € 7,87 95,33 11 uur
1 dag € 415,80 € 7,87 47,67 11 uur
1 halve dag € 207,90 € 7,87 23,87 5,5 uur
Kosten onregelmatige opvang

Kinderdagverblijf Kosten kosten gebaseerd Minimale afname
Incidentele opvang €   140,– Per dag In overleg
Flexibele opvang €   135,– Per dag 11 uur
Even en oneven €   323,25 Per dag 22 uur /maand
vakantieopvang € 8,– Per uur 5,5 uur per week
Eerder afname €   25,– 7.00 of 18.00 30 minuten
Extra halve dag €   75,– Per dagdeel 5,5 uur
Boete te laat ophalen €   35,– Per keer  NA 18.30 uur

Let op:

  • Wij bieden geen halve dagopvang aan op de favoriete dagen maandag, dinsdag en donderdag.
  • Halve dagen kunnen alleen worden afgenomen op de woensdag en vrijdag.

Bruto tarieven
Onze tarieven voor de dagopvang zijn bruto tarieven en kunnen per vestiging verschillen. Bruto tarieven wil zeggen dat ouders via de belastingdienst en eventueel via hun uitkeringsinstantie maandelijks een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. De daadwerkelijke netto kosten kunnen aanmerkelijk lager zijn. Dit is afhankelijk van uw gezinsinkomen. U kunt bij de Belastingdienst/Toeslagen (www.belastingdienst.nl) een aanvraag indienen voor een maandelijkse kinderopvangtoeslag aan de hand van een speciaal formulier. De Belastingdienst keert zowel het werkgevers- als het overheidsdeel uit.

Vanaf 2013 verstrekt de overheid alleen nog kinderopvangtoeslag wanneer de aanvraag maximaal binnen drie maanden na de start van kinderopvang is ingediend. Doet u dat later, dan verspeelt u uw recht op toeslag voor de eerdere maanden. Wijzigingen in uw gezinssituatie en het aantal opvanguren dat u afneemt, mag u nog steeds op elk moment, met terugwerkende kracht, bij de Belastingdienst indienen.

Wij willen u informeren dat net als bij de voorlopige teruggave voor hypotheekrente, de Belastingdienst de hoogte van de bedragen niet vooraf controleert. Als u achteraf niet voor verrassingen wilt komen te staan, is het raadzaam om de verwachte kosten voor kinderopvang zo reëel mogelijk in te vullen, en desnoods gedurende het jaar aan te passen.

U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.

Maak hier meteen een Proefberekening kinderopvangtoeslag.

Voorbeeld:
Uw kind gaat vanaf 10 april 2019 naar de kinderopvang. U moet dan uiterlijk 31 juli 2019 kinderopvangtoeslag aanvragen.

Share This