Kind speelt met bladeren
spelende kinderen
Dagopvang van 0 tot 4 jaar

Tarieven Kinderdagverblijf 2017

Wij streven een zo hoog mogelijke kwaliteit na voor een betaalbare prijs. Een overzichtelijke kostenstructuur vinden wij daarbij belangrijk, zo ook eerlijke communicatie over onze prijsstelling en uurprijsberekeningen.

Kinderopvang Kelsey is 52 weken in het jaar geopend. Wij hanteren geen zomersluiting.

De genoemde tarieven zijn inclusief de benodigdheden zoals luiers/billendoekjes, warme maaltijden en alle activiteiten. De tarieven kunnen per locatie verschillen.

De kosten per uur zijn voor 2017 met € 0,10 verhoogd. De kosten voor onregelmatige opvang zijn gelijk gebleven en de kostenopvang zonder vakantie is verhoogd met € 0,20 per uur.

Zie hieronder voor de huidige tarieven (typefouten voorbehouden).

Kinderopvang Kelsey kosten Mauritskade 66 Amsterdam Oost
Kinderdagverblijf Kosten per maand Kosten per uur  Uren per maand Uren per dag
5 dagen € 1743,44 € 7,31 238,5 11 uur
4 dagen € 1392,56 € 7,31 190,5 11 uur
3 dagen € 1045,33 € 7,31 143 11 uur
2 dagen €   698,11 € 7,31 95,5 11 uur
1 dag €   368,63 € 7,72 47,75 11 uur
1 halve dag €   184,28 € 7,72 23,87 5,5
Kinderopvang Kelsey kosten Middenweg 97A  Amsterdam Watergraafsmeer
Kinderdagverblijf Kosten per maand Kosten per uur  Uren per maand Uren per dag
5 dagen € 1659,96 €  6,96 238,5 11 uur
4 dagen € 1325,88 €  6,96 190,5 11 uur
3 dagen €   995,28 €  6,96 143 11 uur
2 dagen €   664,68 €  6,96 95,5 11 uur
1 dag €   368,63 €  7,72 47,75 11 uur
1 halve dag €   184,28 €  7,72 23,87 5,5
Kosten onregelmatige opvang
Kinderdagverblijf Kosten
Kosten  gebaseerd
Minimale afname
Incidentele opvang € 99,- Per dag In overleg
Flexibele opvang € 90,- Per dag 11 uur
Oneven en even € 210,- Per maand 22 uur
Vakantieopvang € 7,- Per uur 5,5 uur
Extra hele dag € 90,- Per dag 11 uur
Extra halve dag € 50,- Per dagdeel 5,5 uur
Boete te laat ophalen € 30,- Per keer
Kosten opvang zonder vakantie 
Kinderdagverblijf uur tarief  Soort contract Minimale afname
40 weken opvang € 8,90 vast 11 uur
44 weken opvang € 8,60 vast 11 uur
48 weken opvang € 8,20 vast 11 uur


Bruto tarieven

Onze tarieven voor de dagopvang zijn bruto tarieven en kunnen per vestiging verschillen. Bruto tarieven wil zeggen dat ouders via de belastingdienst en eventueel via hun uitkeringsinstantie maandelijks een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. De daadwerkelijke netto kosten kunnen aanmerkelijk lager zijn. Dit is afhankelijk van uw gezinsinkomen. U kunt bij de Belastingdienst/Toeslagen (www.belastingdienst.nl) een aanvraag indienen voor een maandelijkse kinderopvangtoeslag aan de hand van een speciaal formulier. De Belastingdienst keert zowel het werkgevers- als het overheidsdeel uit.

Vanaf 2013 verstrekt de overheid alleen nog kinderopvangtoeslag wanneer de aanvraag maximaal binnen drie maanden na de start van kinderopvang is ingediend. Doet u dat later, dan verspeelt u uw recht op toeslag voor de eerdere maanden. Wijzigingen in uw gezinssituatie en het aantal opvanguren dat u afneemt, mag u nog steeds op elk moment, met terugwerkende kracht, bij de Belastingdienst indienen.

Wij willen u informeren dat net als bij de voorlopige teruggave voor hypotheekrente, de Belastingdienst de hoogte van de bedragen niet vooraf controleert. Als u achteraf niet voor verrassingen wilt komen te staan, is het raadzaam om de verwachte kosten voor kinderopvang zo reëel mogelijk in te vullen, en desnoods gedurende het jaar aan te passen.

Maak hier meteen een Proefberekening kinderopvangtoeslag.

Vraagt u kinderopvangtoeslag in 2017 aan? U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.

Voorbeeld:
Uw kind gaat vanaf 10 april 2017 naar de kinderopvang. U moet dan uiterlijk 31 juli 2017 kinderopvangtoeslag aanvragen.

Share This