Kind speelt met bladeren
spelende kinderen
Dagopvang van 0 tot 4 jaar

Handleiding Ouder Login

1.       Wat kunt u met OUDER LOGIN
Met de OUDER LOGIN kunnen ouders/verzorgers flex- en ruildagen aanvragen, vakanties doorgeven en hun kind afmelden. Ook kunnen zij hun persoonlijke gegevens inzien en wijzigen. Via een internet login (gebruikersnaam en wachtwoord) krijgen zij toegang tot een persoonlijk gedeelte waarbij de volgende gegevens onderhouden kunnen worden:

  • Wijzigen van het internet wachtwoord;
  • Inzien en wijzigen van persoonlijke gegevens;
  • Inzien en aanvragen van flexdagen (extra dagen voor opvang aanvragen);
  • Doorgegeven van vakanties;
  • Doorgeven van afwezigheid (voor de dagen waarop het kind standaard wordt opgevangen);
  • Doorgeven van ruildagen;
  • Facturen en/of andere documenten online inzien;

Ouders/verzorgers hebben zo de vrijheid om op een zelfgekozen tijdstip aanvragen en wijzigingen in te dienen. Wijzigingen woorden doorgevoerd in het systeem en kunnen vervolgens door de afdeling Planning van Kinderopvang Kelsey worden verwerkt.

2.       Hoe logt u in als ouder/verzorger
Ga naar OUDER LOGIN op de website www.kinderopvangkelsey.nl in het bovenste menu van de website. Uw gebruikersnaam is uw emailadres. Als u voor de eerste keer inlogt is uw toegangscode welkom01.
U wordt daarna gevraagd een nieuwe toegangscode in te voeren, waarmee u vervolgens in kunt loggen.

Rosa-handl-1

Nadat u als ouder succesvol bent aangemeld verschijnt er een keuze menu.

Rosa-handl-3

3.       Uw gegevens inzien en wijzigen
Na  menukeuze [ Mijn gegevens ] wordt het scherm getoond waar uw NAW gegevens staan en dat van uw partner/tweede verzorger en uw kind. Deze gegevens kunt u zelf aanvullen en wijzigen.

4.       Uw toegangscode wijzigen
Na  menukeuze [ wijzig toegangscode ] kunt u uw toegangscode eventueel wijzigen.

5.       Extra/Flexdagen aanvragen
Na menu keuze [Flex dagen aanvragen] wordt het scherm getoond waar u flex aanvragen kunt invoeren. Vanuit een keuzelijst kan een kind worden geselecteerd.
Let op: een ruildag kan enkel in dezelfde week worden genomen. Hiervoor dient het kind eerst te worden afgemeld onder het menu ‘Dagen afmelden’. Vervolgens wordt de ruildag aangevraagd onder ‘Extra/flexdagen aanvragen’. Indien het kind niet afgemeld is voor de vaste dag worden hiervoor extra kosten berekend.

Rosa-handl-2

Een aanvraag wordt ingevoerd via [Nieuwe of bestaande aanvraag]. Door de knop [toevoegen] wordt deze opgenomen in het [Overzicht te verzenden extra dagen]. Wanneer alle aanvragen zijn ingevoerd, kunt u via knop [verzenden] deze bij Kinderopvang Kelsey indienen. De aanvragen met haar status worden dan getoond in [Status van uw aangevraagde extra dagen].

De aanvraag wordt binnen 24 uur door onze afdeling Planning & Plaatsing beoordeeld. U ontvangt hierover geen bericht maar de gewijzigde status van uw aanvraag is direct zichtbaar in het ouderportaal. Ons advies is dan ook om aan het eind van een werkdag uw aanvraag te bekijken in het ouderportaal.

U kunt ook in de afzonderlijke menu’s [Extra/Flexdagen aanvragen], [Vakantie doorgeven] en [Dagen afmelden] de andere gewenste wijzigingen voor dagen doorgeven.

Share This