LRKP nummer Kelsey

Vanaf januari 2011 hebben ouders alleen recht op kinderopvangtoeslag als het kind opvang geniet bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie. De registratie vindt plaats in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP).

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
Alle kinderopvangcentra moeten geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Als een kinderopvangcentrum niet is geregistreerd en dus geen vergunning heeft, kan de gemeente een boete opleggen.

Indien u gebruikt maakt van kinderopvangtoeslag dient u het LRKP nummer door te geven:

LRKP nummer locatie Mauritskade 124602290 (kinderdagverblijf)

LRKP nummer locatie Middenweg  302418106 (kinderdagverblijf)

LRKP nummer locatie Paradijsplein 221780634 (naschoolse opvang)

Share This