Kind speelt met bladeren
spelende kinderen
Dagopvang van 0 tot 4 jaar

Vier-ogen-principe

Het vier-ogen-principe houdt in dat een beroepskracht zo min mogelijk met een kind alleen is. Bij Kinderopvang Kelsey waarborgen wij dit door er voor te zorgen dat de beroepskrachten ten alle tijden bij elkaar op de groepen kunnen kijken en/of meeluisteren.

De Commissie Gunning heeft de term “vier-ogen-principe” geïntroduceerd. Wij werken al sinds onze oprichting in 2008 met dit principe in de dagelijkse praktijk. Een goed voorbeeld hiervan is dat we op bepaalde momenten groepen samenvoegen, zodat er niet één kracht op een kleine groep staat. Bijvoorbeeld bij de start of aan het einde van iedere dag. Of bijvoorbeeld als de kinderen slapen of de beroepskrachten pauzeren. Ook opent en sluit Kinderopvang Kelsey met twee beroepskrachten.

Onze locaties hebben grote raampartijen en veel glazen tussenwanden, waardoor er veel buitenlicht naar binnen valt. De ruimtes hebben hierdoor een transparante uitstraling en zijn snel te overzien. Naast deze transparante locaties is ook de transparantie in ons dagelijks handelen voor ons van groot belang. In de Commissie Gunning wordt gesproken over het creëren van een cultuur waarin het geven van positieve maar ook van negatieve feedback normaal is. Bij Kinderopvang Kelsey bundelen wij onze krachten en stimuleren elkaar tot het onderling aanspreken op gedrag en pedagogisch handelen.

Share This