Pedagogisch beleid

Kinderopvang Kelsey heeft een eigen, speciaal pedagogisch beleid dat strikt wordt uitgevoerd. Bij ons is uw kind écht kind en kan het zichzelf zijn! De eigenheid van uw kind in gedrag, ontwikkelingsmogelijkheden, kwaliteiten en talenten staat bij onze kinderopvang voorop.

Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar eigen karakter. Dit uit zich bijvoorbeeld in de voorkeuren voor speelgoed, vriendjes of leidsters op de groep. Binnen de groepsopvoeding van Kinderopvang Kelsey blijft er ruimte voor die eigenheid van ieder individueel kind, uiteraard zonder dat dit ten koste gaat van de groep en het groepsgevoel.

Ons eigen, speciale pedagogisch beleid is gebaseerd op verschillende pedagogische ideeën en theorieën. Het doel van onze kinderopvang is dat kinderen zich in hun eigen tempo optimaal kunnen ontwikkelen. Zowel op lichamelijk en geestelijk als op emotioneel gebied.

Kinderen hebben de natuurlijke behoefte om zelf dingen te ontdekken en te onderzoeken. Vooral in de eerste vier levensjaren is het heel belangrijk dat het kind geestelijke geprikkeld wordt en stimulans ondervindt om deel te nemen aan lichamelijke, intellectuele en sociale activiteiten. In deze jaren wordt namelijk de basis gelegd voor zijn of haar toekomstige persoonlijkheid. De beroepskrachten van kinderopvang Kelsey besteden daarom gericht aandacht aan de individuele ontwikkeling van het kind op gebied van taal, creativiteit en (samen-) spel. En zij doen dat op zo’n speelse wijze manier dat het kind zich niet bewust is van het leerproces.

Daarnaast helpen wij kinderen een goed evenwicht te vinden tussen hun persoonlijke ontplooiing tot een individu met een eigen karakter en wensen, én het deel uitmaken van een groep. Door ook de interactie tussen de kinderen onderling te stimuleren wordt het kind sociaal, weerbaar en zelfstandig. Respect hebben voor elkaar is hierbij voor ons een belangrijk onderwerp.

Wilt u ons pedagogisch beleidsplan inzien? U kunt dit op al onze opvanglocaties rustig nalezen.

 

Share This