Gezondheid en veiligheid

De gezondheid en veiligheid van uw kinderen komen bij Kinderopvang Kelsey altijd op de eerste plaats. Ons uitgangspunt is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen binnen een veilige, gezonde en hygiënische omgeving. Wij besteden veel tijd om dit uitgangspunt in de praktijk te waarborgen.

Hygiëne is voor ons vanzelfsprekend. Wij verstaan hieronder; de zorg voor het in stand houden van de gezondheid. Hygiëne begint bij de mens zelf. Persoonlijke hygiëne is essentieel bij het voorkomen van infecties. Onze beroepskrachten wassen bijvoorbeeld heel vaak de handen en ontsmetten regelmatig de locaties gedurende de dag.

Wij werken met een strak protocol om de kwaliteit op het gebied van gezondheid en veiligheid blijvend in stand te houden. Dit protocol wordt met grote regelmaat geupdate om deze kwaliteit vast te houden. Kinderopvang Kelsey voert jaarlijks een risicoanalyse uit met betrekking tot de gezondheid en de veiligheid (RIG). Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek worden waar nodig de protocollen aangepast en actieplannen gemaakt. Hierin wordt beschreven wat Kinderopvang Kelsey doet om de gezondheids- en veiligheidsrisico’s zo veel mogelijk in te perken. Wanneer de actieplannen zijn afgerond wordt, waar nodig, afgesproken hoe de dagelijkse werkzaamheden aangepast worden. Elke locatie heeft een eigen risico-inventarisatiedossier, dat u ter plekke kunt inzien.

Daarnaast is er bij ons ook extra aandacht voor een gezond binnenklimaat. In alle verblijf- en slaapruimtes worden de CO2-waarden nauwkeurig gecontroleerd. Dit doen wij door periodieke metingen uit te voeren en er wordt vaak geventileerd en gelucht. En we houden er ook van om buiten te zijn. Veel in de buitenlucht zijn en bewegen zijn belangrijk voor een goede gezondheid.

Onze kinderdagverblijven hebben fijne buitenruimtes, waar de kinderen hun energie kwijt kunnen. Voor de kinderen op onze naschoolse opvang Paradijsplein in (Oostpoort) organiseren we veel leuke en gezonde buitenactiviteiten.

Share This