Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Kindermishandeling komt helaas overal voor. Een kinderdagverblijf is bij uitstek een plaats waar (het vermoeden van) kindermishandeling gesignaleerd kan worden.

Bij Kinderopvang Kelsey werken wij met de verplichte Meldcode; een stappenplan dat wij gebruiken als er een vermoeden is, of als er signalen zijn van, huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Aandachtsfunctionaris
In het kader van de kwaliteitszorg wordt iedere kinderopvang de plicht opgelegd de Meldcode te hanteren. Een van de verplichte stappen van deze wet is om een deskundige collega of aandachtsfunctionaris te consulteren bij het vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit impliceert dat specifieke deskundigheid binnen de opvang aanwezig moet zijn. Daarom worden al onze medewerkers regelmatig getraind op het herkennen van signalen.

Daarnaast hebben wij een aandachtsfunctionaris binnen Kinderopvang Kelsey, die hiervoor officieel is opgeleid.

Vertrouwenspersoon
Natuurlijk kunt u met al uw vragen terecht bij de beroepskracht. Maar het kan voorkomen dat u ergens mee zit en het prettiger vindt om met iemand buiten de vestiging te spreken. Het kan hierbij gaan om allerlei zaken, waarvan u het belangrijk vindt dat dit gesprek vertrouwelijk blijft. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en zal nooit stappen ondernemen zonder dat u hier expliciet mee heeft ingestemd.

Voor vertrouwelijke zaken kunt u terecht bij onze onafhankelijke vertrouwenspersoon Liane Jonkman. Zij is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersoon (LVV). Mevrouw Jonkman hanteert de gedragsregels en geheimhoudingsplicht zoals de LVV deze voorschrijft.

De vertrouwenspersoon is te bereiken op e-mail adres: vertrouwenspersoon@ja-groep.nl

Share This