Bent u niet tevreden?

Kinderopvang Kelsey doet er alles aan om haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Wij nemen klachten serieus.

Een klacht zien wij als een signaal om onze dienstverlening te verbeteren en verder te optimaliseren. Het is van belang dat u ons op de hoogte brengt, als u niet tevreden bent. Alleen dan kan aan een goede oplossing gewerkt worden. Bovendien leert de organisatie van gegronde klachten.

Bij wie moet u zijn?
Voor een klacht over het reilen en zeilen op de kinderdagverblijven kunt u terecht bij de groepsleiding. Een open en eerlijk gesprek maakt voor beide partijen duidelijk wat de klacht is en hoe die naar tevredenheid kan worden opgelost. Als u er met de medewerker niet uitkomt, kunt u contact opnemen met diens leidinggevende.

De leidinggevende doet er alles aan om de verschillen in verwachtingen boven tafel te krijgen. Alleen dan kunnen wij onze dienstverlening immers verbeteren. Dat betekent dat we ouders vragen om opmerkingen door te geven, zoals bijvoorbeeld in de evaluatiegesprekken en dat wij hen uitnodigen om zaken ter verbetering aan te geven.

De leidinggevende is voor klachten te bereiken op e-mailadres: leidinggevende@kinderopvangkelsey.nl

Een enkele keer kan het voorkomen dat het management de ouder niet kan voorzien van een advies dat bijdraagt tot een oplossing. De ouder kan dan behoefte hebben aan een klankbord. Kinderopvang Kelsey is aangesloten bij een onafhankelijke en externe geschillencommissie. Dit is de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het reglement van de Geschillencommissie ligt ter inzage op elke locatie en ontvangt u samen met het interne klachtenreglement bij het intakegesprek.

Het adres van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen:
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoonnummer:070-3105310
www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Het interne en externe klachtenreglement kunt u ook op de vestigingen vinden en meenemen.

Share This