Kind speelt met bladeren
spelende kinderen
Dagopvang van 0 tot 4 jaar

Veel gestelde vragen

Heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Overzicht kinderopvangtoeslag inkomen tabel 2016.

Toeslagoverzicht kinderopvang 2016

inkomen >> tegemoetkoming Rijk >> eerste kind>> tweede e.v. kind

lager dan € 18.176  >> 93% >> 94%

€ 18.177 – € 19.386 >>93% >> 94%

€ 19.387 – € 20.595 >> 93% >> 94%

€ 20.596 – € 21.806 >> 93% >> 94%

€ 21.807 – € 23.017 >> 92,5% >> 94%

€ 23.018 – € 24.226 >> 91,8% >> 94%

€ 24.227 – € 25.437 >> 90,8% >> 94%

€ 25.438 – € 26.643 >> 90 % >> 94%

€ 26.644 – € 27.946 >> 89,2% >> 94%

€ 27.947 – € 29.246 >> 88,4% >> 94%

€ 29.247 – € 30.548 >> 87,3% >> 94%

€ 30.549 – € 31.849 >> 86,7% >> 94%

€ 31.850 – € 33.152 >> 85,7% >> 94%

€ 33.153 – € 34.453 >> 84,8% >> 94%

€ 34.454 – € 35.786 >> 84 % >> 94%

€ 35.787 – € 37.121 >> 83,1% >> 94%

€ 37.122 – € 38.455 >> 82,3% >> 94%

€ 38.456 – € 39.789 >> 81,4% >> 94%

€ 39.790 – € 41.125 >> 80,3% >> 94%

€ 41.126 – € 42.460 >> 79,8% >> 94%

€ 42.461 – € 43.794 >> 78,8% >> 94%

€ 43.795 – € 45.128 >> 78,1% >> 94%

€ 45.129 – € 46.586 >> 77 % >> 94%

€ 46.587 – € 49.445 >> 75,2% >> 94%

€ 49.446 – € 52.304 >> 74,3% >> 93,5%

€ 52.305 – € 55.165 >> 72,9% >> 92,9%

€ 55.166 – € 58.026 >> 70,3% >> 92,4%

€ 58.027 – € 60.884 >> 67,6% >> 92,1%

€ 60.885 – € 63.745 >> 64,9% >> 91,3%

€ 63.746 – € 66.604 >> 62,1% >> 90,8%

€ 66.605 – € 69.464 >> 59,3% >> 90,2%

€ 69.465 – € 72.326 >> 56,7% >> 89,4%

€ 72.327 – € 75.184 >> 54% >> 88,9%

€ 75.185 – € 78.046 >> 51,3% >> 88,4%

€ 78.047 – € 80.906 >> 48,4% >> 88,1%

€ 80.907 – € 83.763 >> 45,7% >> 87,3%

€ 83.764 – € 86.623 >> 43,1% >> 86,9%

€ 86.624 – € 89.540 >> 40,3% >> 86,4%

€ 89.541 – € 92.470 >> 37,8% >> 85,5%

€ 92.471 – € 95.398 >> 35,4% >> 85%

€ 95.399 – € 98.326 >> 32,8% >> 84.6%

€ 98.327 – € 101.255 >> 30,2% >> 84,2%

€ 101.256 – € 104.184 >> 27,5% >> 83,4%

€ 104.185 – € 107.114 >>24,8% >> 82,8%

€ 107.115 – € 110.042 >> 23,8% >> 82,3%

€ 110.043 – € 112.970 >> 23,8% >> 81,7%

€ 112.971 – 115.899 >> 23,8% >> 81,3%

€ 115.900 – € 118.828 >> 123,8% >> 80,5%

€ 118.829 – € 121.756 >> 23,8% >> 79,9%

€ 121.757 – € 124.685 >> 23,8% >> 78,8%

€ 124.686 – € 127.613 >> 23,8% >> 78,4%

€ 127.614 – € 130.542 >> 23,8% >> 76,5%

€ 130.543 – € 133.473 >> 23,8% >> 76,5%

€ 133.474 – € 136.400 >> 23,8% >> 75,9%

€ 136.401 – € 139.329 >> 23,8% >> 74,9 %

€ 139.330 – € 142.257 >> 23,8% >> 74,3%

€ 142.258 -€ 145.187 >> 23,8% >> 73,5%

€ 145.188 – € 148.116 >> 23,8% >> 72,8%

€ 148.117 – € 151.044 >> 23,8% >> 72%

€ 151.045 – € 153.972 >> 23,8% >> 70,9%

€ 153.973 – € 156.900 >> 23,8% >> 70,3%

€ 156.901 – € 159.830 >> 23,8%>> 69,5%

€ 159.831 – € 162.758 >> 23,8% >> 68,7%

€ 162.759 – € 165.687 >> 23,8% >> 67,9%

€ 165.688 – € 168.617 >> 23,8% >> 67,2%

€ 168.618 – € 171.545 >> 23,8% >> 66,4%

€ 171.546 – € 174.474  >>23,8% >> 65,6%

€ 174.475 – € 177.402 >> 23,8% >> 65%

€ 177.403 en hoger >> 23,8% >> 64%

 

Tot wanneer kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen in het lopende kalenderjaar?

Vraagt u kinderopvangtoeslag aan? U moet de toeslag dan aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis. Vraag hier toeslag aan.

Hoe zet ik mijn kinderopvang toeslag op stop?

Ga naar de website van de belastingdienst om uw toeslag stop te zetten.

Wijziging doorgeven voor de kinderopvang toeslag.

Gaat uw kind van de dagopvang naar de buitenschoolse opvang? Wijzigt het aantal opvanguren? Gaat er nóg een kind naar de kinderopvang? Al deze situaties hebben gevolgen voor uw kinderopvangtoeslag. Geef wijzigingen binnen 4 weken aan de belastingdienst door.

Ga voor een wijziging naar de website van de belastingdienst lees wat u moet doen.

Hoe lang is de wachttijd voor een plaats op het kinderdagverblijf?

Hoe lang u op de wachtlijst moet staan voordat u in aanmerking komt voor een plaatsing in een van onze kinderdagverblijven, is lastig aangeven voor ons. Dit hangt van zoveel factoren af, dat een goed antwoord vaak niet te geven is.

Het is o.a. afhankelijk van:

  • voor hoeveel dagen en op welke dagen u opvang wenst;
  • naar welke locatie(s) uw belangstelling uit gaat;
  • of het een locatie betreft waar veel broertjes en zusjes op de wachtlijst staan (of nog komen te staan), die conform ons voorrangsbeleid eerder aan de beurt komen;

Wellicht gaan er op korte termijn ouders verhuizen, waardoor er sneller dan verwacht weer plekken vrij komen… Dit zijn allemaal zaken die hierop van invloed zijn.

Aanmeldingen komen op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst en worden ook in deze volgorde behandeld. Maar dit betekent niet dat ouders die zich eerder hebben ingeschreven op een bepaalde opvang daar ook per definitie eerder worden geplaatst, dan kinderen die zich later voor die opvang hebben aangemeld. Het kan voorkomen dat een kind dat later is aangemeld eerder wordt geplaatst, omdat het net andere dagen nodig heeft of een eerdere ingangsdatum wenst.

Plaatsing op woensdag en vrijdag kan meestal sneller dan op maandag, dinsdag of donderdag, ook dit is van invloed. Herhaaldelijk contact met onze afdeling Planning & Advies is niet van invloed op uw plaats op de wachtlijst. Door de centrale coördinatie is het in ieder geval mogelijk om alle beschikbare plaatsen zo optimaal mogelijk te benutten en zoveel ouders als mogelijk is, op een goede manier van dienst te zijn.

Ik heb al een kind op het kinderdagverblijf van Kinderopvang Kelsey. Is er voor mijn tweede kind dat binnenkort geboren wordt automatisch plaats?

Het is belangrijk om, zodra u weet dat u zwanger bent, uw wensen voor kinderopvang en het vermoedelijke tijdstip van de gewenste datum door te geven aan de afdeling Plaatsing en Planning. Onze medewerkers zullen altijd hun uiterste best doen ook voor uw tweede en/of volgende kind een plaats te realiseren op de door u gewenste dagen. Garanderen kunnen we dat echter niet. De mogelijkheden hangen af van het aantal kinderen dat op de wachtlijst staat, het aantal groepen op het kinderdagverblijf, de dagen die u af wilt nemen en de (leeftijd)samenstelling van de groep.

Kom ik in aanmerking voor tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang?

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele partner allebei werken of een opleiding volgen. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar u uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een reïntegratietraject te volgen via het UWV of de gemeente. Verder moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie gaan. Zie ook de voorwaarden van de Belastingdienst bij het item Kinderopvangtoeslag.

Voor kinderopvangtoeslag dient u de aanvraag binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang is in te dienen bij de belastingdienst. Doet u dat later, dan verspeelt u uw recht op toeslag voor de eerdere maanden. Wijzigingen in uw gezinssituatie en het aantal opvanguren dat u afneemt, mag u nog steeds op elk moment, met terugwerkende kracht, bij de Belastingdienst indienen.

Net als bij de voorlopige teruggave voor hypotheekrente, controleert de Belastingdienst de hoogte van de bedragen niet vooraf. Als u achteraf niet voor verrassingen wilt komen te staan, is het raadzaam om de verwachte kosten voor kinderopvang zo reëel mogelijk in te vullen, en desnoods gedurende het jaar aan te passen.

Ik verricht onbetaald werk, kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Nee, helaas niet.

Kan ik een poefberekening doen voor de kinderopvangtoeslag?

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Ga naar de rekenmodule op de website van de Belastingdienst, waarmee u eenvoudig kunt uitrekenen of en hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

Hoe weet ik of de locaties van Kinderopvang Kelsey geregistreerd zijn?

Alle kinderdagverblijven van Kinderopvang Kelsey zijn officieel geregistreerd. De gemeenten waarin de locaties zich bevinden, houden deze registraties bij. U kunt de registratie downloaden op de pagina van de locatie van uw keuze.

Waar kan ik het registratienummer (LRKP) van mijn kinderopvangorganisatie vinden?

De registratienummers van onze kinderopvangvoorzieningen vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang én op deze website onder de knop Voor Ouders in het Home menu.

Werkt Kinderopvang Kelsey met verticale of horizontale groepen?

Wij werken in onze kinderdagverblijven met horizontale leeftijdsgroepen. Zo kunnen we beter tegemoetkomen aan de behoeften van baby’s tot anderhalf à twee jaar en de peuters van twee tot vier jaar.

Wat zijn de sluitingsdagen?

De kinderdagverblijven van Kinderopvang Kelsey zijn het hele jaar op werkdagen geopend en de naschoolse opvang de hele week. Alle locaties en het hoofdkantoor zijn gesloten op door de Rijksoverheid erkende, nationale feest-gedenkdagen, 1 studiedag en 4 dagen tussen kerst en oud & nieuw. Op 5 en 24 december gaan onze locaties 2 uurtjes eerder dicht, zodat ook onze medewerkers voor alle festiviteiten op tijd thuis kunnen zijn. U vindt de data terug op de sluitingsdagenposter, die op ieder kinderdagverblijf hangt. Kiest u voor een kleiner opvangpakket, dan hebt u vanzelfsprekend te maken met vooraf vastgestelde sluitingsweken.

Ga hier naar de openingstijden van onze kinderdagverblijven en naschoolse opvang.

Mijn kind wordt binnenkort 4 jaar. Wanneer moet ik het kinderdagverblijf opzeggen?

Als de kinderopvang beëindigd wordt op de datum die vermeld staat in de overeenkomst, hoeven ouders geen opzegtermijn in acht te nemen. De overeenkomst loopt namelijk automatisch af op de het einde van de maand rond de vierde verjaardag van uw kind.

In de meeste situaties kan het kinderdagverblijf voor een overbrugging zorgen als uw kind niet vanaf het moment dat het vier jaar is naar de basisschool kan. Het is belangrijk dat u tijdig aangeeft hiervan gebruik te willen maken.

Hoe kan ik dagdelen structureel wijzigen cq de opvang opzeggen?

Binnen Kinderopvang Kelsey verstaan we onder ‘mutaties’ wijzigingen op een bestaande overeenkomst. Het kan zijn dat er behoefte is aan meer, minder of andere opvangdagen of volledige stopzetting van de opvang. Ook is het mogelijk dat er voor een andere locatie (dit in verband met het product) gekozen wordt. Er is ook sprake van een mutatie als er een wijziging wordt doorgegeven voor de feitelijke start van de opvang. Kortom, elke wijziging die betrekking heeft op een eerder afgesloten (plaatsings)overeenkomst is een mutatie.

Voor alle mutaties geldt dat alleen schriftelijk ondertekende of per e-mail aangevraagde wijzigingen, ingediend bij de afdeling Plaatsing & Planning, in behandeling worden genomen. Uiterlijk één week na ontvangst van uw verzoek informeren wij u over de mogelijkheden. Als de wijziging (nog) niet mogelijk is, plaatsen wij uw aanvraag, in overleg met u, op een wachtlijst. Indien u het aantal opvangdagen/dagdelen wilt verminderen, geldt de opzegtermijn zoals in de Leveringsvoorwaarden vermeld staat.

Share This